นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
 
 

คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน

 

 

 

*****************************************

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

 

 *****************************************

คลังข่าวมหาดไทย

ดาวน์โหลดเอกสารได้ ตาม Link ด้านล่างนี้

http://upload.siamza.com/2184284

 

 *****************************************

 รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ในระดับที่สูงขึ้นสำหรับ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ๗) และ

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ๗)

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ตั้งแต่ วันที่ ๑๔ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.)

ดาวน์โหลดเอกสารได้ ตาม Link ด้านล่างนี้

http://www.zabzaa.com/upload/download.php?file=223ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และนักหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป7.pdf

 

  *****************************************

รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงาน

ผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(นักบริหารงานทั่วไป ๖)

 ตั้งแต่ วันที่ ๑๔ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.)

ดาวน์โหลดเอกสารได้ ตาม Link ด้านล่างนี้

http://www.zabzaa.com/upload/download.php?file=448หัวหน้าฝ่ายป้องกัน นักบริหารงานทั่วไป6.pdf

 

 *****************************************

ประชาสัมพันธ์ กองคลัง

 

 

 *****************************************

ประชาสัมพันธ์ งานสาธารณสุข

     ระวัง!!

           ไข้เลือดออก

 

 ***************************************** 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   
111 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
©2014 by www.tt.go.th