แจ้งให้เจ้าของที่ดินไปรับเงินมัดจำรังวัดคืน

ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินไปรับเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

ในวันและเวลาราชการภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประกาศ

เอกสารดาวน์โหลด

 


 

               

                     

 

   

 

จำนวนบุคลากร อบต.ท่าตูม 
จำนวนบุคลากร 
ข้าราชการ 28 คน
ข้าราชการครู  4 คน
ลูกจ้างประจำ 1 คน
พนักงานจ้างตามภารกิจ 74 คน
พนักงานจ้างทั่วไป 52 คน
รวม 159 คน  
   
* ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 * 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม มอบเงินสมทบ ให้กับ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าตูม จำนวน 500,000 บาท ณ ที่ทำการสถาบันการเงินชุมชน กองทุนหมู่บ้านหนองคล้อ

 
ขอแสดงความยินดี กับนายจิระพันธ์ โสมนัส ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ คนดีกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ผู้มีความเสียสละอดทน มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างของการประพฤติปฏิบัติดีและเป็นที่ยอมรับในสังคม
 
 
 
       
 

                  
                   

 
 
 
   
111 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
©2014 by www.tt.go.th