จำนวนบุคลากร อบต.ท่าตูม 
จำนวนบุคลากร 
ข้าราชการ 28 คน
ข้าราชการครู  4 คน
ลูกจ้างประจำ 1 คน
พนักงานจ้างตามภารกิจ 74 คน
พนักงานจ้างทั่วไป 52 คน
รวม 159 คน  
   
* ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 * 

 

 

 

 

 
       
 


                  
                   

 
 
 
   
111 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
©2014 by www.tt.go.th