fjrigjwwe9r1tb_HeadMenu:DataDetail1

 

 

22 พฤศจิกายน 2564

new

 22112564- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เอกสารประกาศ

17 พฤศจิกายน 2564

new

 17112564- โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นบุยายใบจากแยก 3079 จนถึงหน้าทางเข้าพานหินรีเจนท์ หมู่ที่ 10

เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

17 พฤศจิกายน 2564

new

 17112564 - จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน

เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

17 พฤศจิกายน 2564

new

 17112564 - จัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ แบบจอ LED Full Color Display ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

28 ตุลาคม 2564

new

 28102564 - เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสามแยกหน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ 6

เอกสารประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการเสนอราคา

27 ตุลาคม 2564

 27102564 - โครงการปรับปรุงสนามกีฬาบ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 7

เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอรา

27 ตุลาคม 2564

 27102564 - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารประกาศเผยแพร่

25 ตุลาคม 2564

 25102564 - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารประกาศเผยแพร่

11 ตุลาคม 2564

 11102564 - ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2564)

เอกสารประกาศ

4 ตุลาคม 2564

 04102564 - เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสามแยกหน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ 6

เอกสารประกาศ

1 ตุลาคม 2564

 01102564 - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารเผยแพร่แผน

27 กันยายน 2564

 

 27092564 - จัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน

เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

16 กันยายน 2564

 

 16092564 - โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนายวันชัย ไพเราะ ถึง หมู่บ้านเดอะสปริง หมู่ที่ 8

เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

27 สิงหาคม 2564

 

 27082564 - ประกวดราคาซื้อถังขยะมูลฝอยรูปทรงสี่เหลี่ยมสีเขียวติดล้อ 4 ล้อ พร้อมฝาเปิด-ปิดสีเขียว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 660 ลิตร จำนวน 155 ใบ และถังขยะมูลฝอยรูปทรงสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินพร้อมล้อ 2 ล้อ มีฝาเปิด-ปิด สีน้ำเงิน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร จำนวน 150 ใบ

เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

24 สิงหาคม 2564

 24082564 - โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสามแยกหน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ 6

เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

11 สิงหาคม 2564

 11082564 - โครงการก่อสร้างอาคารด้านข้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 10

เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

11 สิงหาคม 2564

 11082564 - โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสามแยกหน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 - 2,087,543.22 บาท - เอกสารเลขที่ 35/2564

เอกสารประกาศ

3 สิงหาคม 2564

 03082564 - ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพและชำรุด หรือหมดความจำเป็น จำนวน 46 รายการ - 78,161.00 บาท (กองการประปา)

เอกสารประกาศ

2 สิงหาคม 2564

 02082564 - ประกวดราคาซื้อถังขยะมูลฝอยรูปทรงสี่เหลี่ยมสีเขียวติดล้อ 4 ล้อ พร้อมฝาเปิด-ปิดสีเขียว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 660 ลิตร จำนวน 155 ใบ และถังขยะมูลฝอยรูปทรงสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินพร้อมล้อ 2 ล้อ มีฝาเปิด-ปิด สีน้ำเงิน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร จำนวน 150 ใบ - 1,287,500.00 บาท - เอกสารเลขที่ 3/2564

เอกสารประกาศ

30 กรกฎาคม 2564

 30072564 - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เอกสารประกาศ

30 กรกฎาคม 2564

 30072564 - โครงการก่อสร้างอาคารด้านข้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 - 1,840,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ 34/2564 

เอกสารประกาศ

29 กรกฎาคม 2564

 29072564 - โครงการปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อข้ามบริเวณโรงเพาะกล้า หมู่ที่ 2 

เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

29 กรกฎาคม 2564

 29072564 - โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวัดบุยายใบ จนถึงสี่แยกสะพานข้ามคลองบุยายใบ หมู่ที่ 4 

เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

15 กรกฎาคม 2564

 

 15072564 - โครงการปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อข้ามบริเวณโรงเพาะกล้า หมู่ที่ 2 - 1,477,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ 33/2564

เอกสารประกาศ

15 กรกฎาคม 2564

 15072564 - โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวัดบุยายใบ จนถึงสี่แยกสะพานข้ามคลองบุยายใบ หมู่ที่ 4 - 1,278,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ 32/2564

เอกสารประกาศ

13 กรกฎาคม 2564

 13072564 - ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2, 3 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน 2564)

เอกสารประกาศ

7 กรกฎาคม 2564

 07072564 - โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากทางแยกจนถึงหน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ 9

เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

6 กรกฎาคม 2564

 06072564 - โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางปั่นจักรยาน สนามกีฬาอำเภอศรีมหาโพธิบ้านโป่งไผ่ หมู่ที่ 7 

เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

23 มิถุนายน 2564

 

 23062564 - โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางปั่นจักรยาน สนามกีฬาอำเภอศรีมหาโพธิบ้านโป่งไผ่ หมู่ที่ 7 - 757,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ 31/2564

เอกสารประกาศ

23 มิถุนายน 2564

 23062564 - โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากทางแยกจนถึงหน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 - 1,245,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ 30/2564

เอกสารประกาศ

22 มิถุนายน 2564

 22062564 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางเข้าหนองกระจับ หมู่ที่ 6

เอกสารประกาศผู้ชนะการเนสนอราคา

16 มิถุนายน 2564

 16062564 - โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำท่อลอดเหลี่ยมข้างระบบประปา หมู่ที่ 6

เอกสารประกาศผู้ชนะการเนสนอราคา

11 มิถุนายน 2564

 11062564 - จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 165 แรงม้า จำนวน 1 คัน

เอกสารประกาศผู้ชนะการเนสนอราคา

7 มิถุนายน 2564

 07062564 - โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 

เอกสารประกาศผู้ชนะการเนสนอราคา

7 มิถุนายน 2564

 

 07062564 - โครงการก่อสร้างกำแพงรอบสนามกีฬาโป่งไผ่ หมู่ที่ 7

เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

2 มิถุนายน 2564

 02062564 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางเข้าหนองกระจับ หมู่ที่ 6 - 1,716,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ 28/2564

เอกสารประกาศ

2 มิถุนายน 2564

 02062564 - โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำท่อลอดเหลี่ยมข้างระบบประปา หมู่ที่ 6 - 1,594,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ 29/2564

เอกสารประกาศ

25 พฤษภาคม 2564

 25052564 - โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 - 800,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ 26/2564

เอกสารประกาศ

25 พฤษภาคม 2564

 25052564 - โครงการก่อสร้างกำแพงรอบสนามกีฬาโป่งไผ่ หมู่ที่ 7 - 909,200.00 บาท - เอกสารเลขที่ 27/2564

เอกสารประกาศ

19 พฤษภาคม 2564

 19052564 - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564)

เอกสารประกาศเผยแพร่แผน

19 พฤษภาคม 2564

 19052564 - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564)

เอกสารประกาศเผยแพร่แผน

19 พฤษภาคม 2564

 19052564 - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 24)

เอกสารประกาศเผยแพร่แผน

19 พฤษภาคม 2564

 19052564 - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายจ่ายต้างจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ขยายการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ 2564)

เอกสารประกาศเผยแพร่แผน

19 พฤษภาคม 2564

 19052564 - จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 165 แรงม้า จำนวน 1 คัน - 5,950,000.00 บาท -เอกสารเลขที่ 2/2564 

เอกสารประกาศ

12 พฤษภาคม 2564

 12052564 - ร่างประกาศราคาซื้อจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 165 แรงม้า จำนวน 1 คัน - 5,950,000.00 บาท 

ร่างเอกสารประกาศ

11 พฤษภาคม 2564

 11052564 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากเส้นบ้านนางสวาท โพธิ์ชู ถึงเขตโรงงาน หมู่ที่ 7

เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

11 พฤษภาคม 2564

 11052564 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ข้างโรงแรมเดอะดีไซน์ ถึงสนามแบตมินตัน หมู่ที่ 7

เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

27 เมษายน 2564

 27042564 - ร่างประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 165 แรงม้า จำนวน 1 คัน - 5,950,000.00 บาท 

ร่างเอกสารประกาศ

21 เมษายน 2564

 21042564 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากเส้นบ้านนางสวาท โพธิ์ชู ถึงเขตโรงงาน หมู่ที่ 7 - 580,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ 24/2564

เอกสารประกาศ

21 เมษายน 2564

 21042564 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ข้างโรงแรมเดอะดีไซน์ ถึงสนามแบตมินตัน หมู่ที่ 7 -760,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ 25/2564

เอกสารประกาศ

30 มีนาคม 2564

 30032564 - โครงการก่อสร้างอาคารออกกำลังกาย สนามกีฬาอำเภอศรีมหาโพธิ บ้านโป่งไผ่ หมู่ที่ 7

เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

24 มีนาคม 2564

 24032564 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางขวัญยืน ถึงหนองลาดชะโด หมู่ที่ 5

เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

19 มีนาคม 2564

 19032564 - โครงการปรับปรุงถนน NPS ทั้งเส้น หมู่ที่ 2

เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

19 มีนาคม 2564

 19032564 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.เรียบคลอง ถึงบ้านนายสมหมาย นาเละ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 7

เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

8 มีนาคม 2564

 08032564 - โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านนางขวัญยืน ถึงหนองลาดชะโด หมู่ที่ 5 - 607,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ 22/2564

เอกสารประกาศ

4 มีนาคม 2564

 04032564 - โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เรียบคลอง ถึงบ้านนายสมหมาย นาเละ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 7 - 799,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ 20/2564

เอกสารประกาศ

4 มีนาคม 2564

 04032564 - โครงการปรับปรุงถนน NPS ทั้งเส้น หมู่ที่ 2 - 3,239,488.02 บาท - เอกสารเลขที่ 21/2564

เอกสารประกาศ

23 กุมภาพันธ์ 2564

 23022564 - โครงการปรับปรุงสนามกีฬาอำเภอศรีมหาโพธิ

เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

19 กุมภาพันธ์ 2564

 19022564 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารประกาศ

29 มกราคม 2564

 29012564 - การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิค 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

เอกสารประกาศ

21 มกราคม 2564

 21012564 - โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกบ้านนายสุรินทร์ พึ่งมา ถึงหน้าบริษัทสยามนิตติ้ง หมู่ที่ 5

เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

21 มกราคม 2564

 21012564 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยบ้านแม่ชีปราณ๊ หมู่ที่ 8

เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

19 มกราคม 2564

 19012564 - โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณร้านส้มตำร้อยครก หมู่ที่ 1

เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

19 มกราคม 2564

 19012564 - โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนจากเดอะคอนเนอร์ถึงร้านขายเฟอร์นิเจอร์ หมู่ที่ 7

เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

12 มกราคม 2564

 12012564 - โครงการวางท่อระบายน้ำหมู่บ้านลนารมณ์ หมู่ที่ 8

เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

12 มกราคม 2564

 12012564 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านนายประจวบ บุญเล็ก ถึง สวนนายประเสริฐ ไพเราะ หมู่ที่ 3

เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

12 มกราคม 2564

 12012564 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมตีป่า จากหอพักคุณน้องถึงหนองปรือน้อย หมู่ที่ 7

เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

12 มกราคม 2564

 12012564 - โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ทางเรียบคลองโสมจากบ้านนางทิพย์ ถึงบ้านนายสมหมาย นาเละ หมู่ที่ 7

เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

11 มกราคม 2564

 11012564 - โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกบ้านนายสุรินทร์ พึ่งมา ถึงหบ้าบริษัทสยามนิตติ้ง หมู่ที่ 5 - 2,139,310.89 บาท - เอกสารเลขที่ 17/2564

เอกสารประกาศ

8 มกราคม 2564

 08012564 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำข้างศาลาประชาคม ถึงคลอง หมู่ที่ 4

เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

7 มกราคม 2564

 07012564 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลาดยางบ้านนายมานิตย์ บุญโต ถึงบ้านนายสุพจน์ สุ่นจันทร์ หมู่ที่ 9

เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

7 มกราคม 2564

 07012564 - โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนจากเดอะคอนเนอร์ถึงร้านขายเฟอร์นิเจอร์ หมู่ที่ 7 - 2,420,234.62 บาท - เอกสารเลขที่ 15/2564

เอกสารประกาศ

7 มกราคม 2564

 07012564 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยบ้านแม่ชีปราณี หมู่ที่ 8 - 1,880,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ 14/2564

เอกสารประกาศ

6 มกราคม 2564

 06012564 - โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณร้านส้มตำร้อยครก หมู่ที่ 1 - 788,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ 13/2564  

เอกสารประกาศ

6 มกราคม 2564

 06012564 - ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) 

เอกสารประกาศ

28 ธันวาคม 2563 

 28122563 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านนายประจบ บุญเล็ก ถึงสวนประเสริฐ ไพเราะ หมู่ที่ 3 - 1,256,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ 11/2564 

เอกสารประกาศ

28 ธันวาคม 2563 

 28122563 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมตีป่า จากหอพักคุณน้องถึงหนองปรือน้อย หมู่ที่ 7 - 1,429,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ 10/2564 

เอกสารประกาศ

28 ธันวาคม 2563 

 28122563 -โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณร้านส้มตำร้อยครก หมู่ที่ 1 - 788,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ 9/2564 

เอกสารประกาศ

28 ธันวาคม 2563 

 28122563 - โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ทางเรียบคลองโสมจากบ้านนางทิพย์ ถึงบ้านนายสมหมาย นาเลาะ หมู่ที่ 7 - 1,234,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ 8/2564

เอกสารประกาศ

23 ธันวาคม 2563 

 23122563 - ยกเลิกประกาศ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำข้างศาลาประชาคม ถึง คลอง หมู่ที่ 4

เอกสารยกเลิก

ประกาศ

23 ธันวาคม 2563

 23122563 - ยกเลิกประกาศ โครงการวางท่อระบายน้ำหมู่บ้านลนารมณ์ หมู่ที่ 8

เอกสารยกเลิก

ประกาศ

23 ธันวาคม 2563 

 23122563 - โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำข้างศาลาประชาคม ถึงคลอง หมู่ที่ 4 - 1,327,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ 7/2564

เอกสารประกาศ

23ธันวาคม 2563 

 23122563 - โครงการวางท่อระบายน้ำหมู่บ้านลนารมณ์ หมู่ที่ 8 - 771,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ 6/2564

เอกสารประกาศ

22 ธันวาคม 2563 

 22122563 - โครงการวางท่อระบายน้ำหมู่บ้านลนารมณ์ หมู่ที่ 8 - 771,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ 4/2564

เอกสารประกาศ

22 ธันวาคม 2563 

 22122563 - โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลาดยางบ้านนายมานิตย์ บุญโต ถึงบ้านนายสุพจน์ สุ่นจันทร์ หมู่ที่ 9 - 1,058,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ 3/2564

เอกสารประกาศ

21 ธันวาคม 2563 

 21122563 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารประกาศ

15 ธันวาคม 2563 

 15122563 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 18 ตัว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

15 ธันวาคม 2563 

 15122563 - ยกเลิกประกาศ โครงการปรับปรุงสนามกีฬาอำเภอศรีมหาโพธิ

เอกสารประกาศยกเลิก

8 ธันวาคม 2563 

 08122563 - โครงการปรับปรุงสนามกีฬาอำเภอศรีมหาโพธิ หมู่ที่ 7 - 6,061,988.04 บาท - เอกสารเลขที่ 2/2564

เอกสารประกาศ

2 ธันวาคม 2563 

 02122563 - ประกาศร่าง โครงการปรับปรุงสนามกีฬาอำเภอศรีมหาโพธิ - 6,061,988.04 บาท 

เอกสารประกาศร่าง

18 พฤศจิกายน 2563 

 18112563 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนเส้นไทการ์เม้นท์ (ต่อเนื่องจากเส้นงบประจำปี 59) จากบริเวณบ้านนายสรวง หมู่ที่ 10

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

11 พฤศจิกายน 2563 

 11112563 - ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 18 ตัว - 918,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ 1/2564

เอกสารประกาศ

5 พฤศจิกายน 2563 

 05112563 - โครงการก่อสร้างถนนเส้นไทการ์เม้นท์ (ต่อเนื่องจากเส้นงบประจำปี 59) จากบริเวณบ้านนายสรวง หมู่ที่ 10 - 1,948,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ 1/2564

เอกสารประกาศ

7 ตุลาคม 2563 

 06102563 - ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

เอกสารประกาศ

6 ตุลาคม 2563 

 06102563 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารประกาศ

15 กันยายน 2563 

 15092563 - ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่สามารถซ่อมแซมได้และจำเป็น

เอกสารประกาศ

1 กันยายน 2563 

 01092563 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนบ้านลุงพี ตรงบ้านดาบชาตรีสุดซอยประปา 1 หมู่ที่ 10

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

1 กันยายน 2563 

 01092563 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนจากทางแยกไปบ้านหนองเสม็ด ถึงคลองท่าเฝือก         หมู่ที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

1 กันยายน 2563 

 01092563 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างขยายถนนแอสฟัลท์ติกจากบ้านนายสมบูรณ์ พิมพ์พัน ถึง  สามแยกโป่งไผ่ หมู่ที่ 8

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

1 กันยายน 2563 

 01092563 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมทางระบายน้ำจากตึก 8 ถึงห้องเช่า     หมู่ที่ 7

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

31 สิงหาคม 2563 

 31082563 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง/อาคารทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

10 สิงหาคม 2563 

 10082563 - โครงการปรับปรุงถนนจากทางแยกไปบ้านหนองเสม็ด ถึง คลองท่าเฝือก หมู่ที่ 3 - 2,339,415.02 บาท  - เอกสารเลขที่ 17/2563

เอกสารประกาศ

10 สิงหาคม 2563 

 10082563 - โครงการก่อสร้าง/อาคารทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม - 21,783,000.00 บาท -

 เอกสารเลขที่ 13/2563

เอกสารประกาศ

10 สิงหาคม 2563 

 10082563 - โครงการก่อสร้างขยายถนนแอสฟัลท์ติกจากบ้านนายสมบูรณ์ พิมพ์พัน ถึงสามแยกโป่งไผ่ หมู่ที่ 8 -

 3,509,636.38 บาท - เอกสารเลขที่ 14/2563

เอกสารประกาศ

10 สิงหาคม 2563 

 10082563 - โครงการก่อสร้างถนนบ้านลุงพี ตรงบ้านดาบชาตรี สุดซอยประปา 1 หมู่ที่ 10 - 1,159,000.00 บาท -

 เอกสารเลขที่ 15/2563

เอกสารประกาศ

10 สิงหาคม 2563 

 10082563 - โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมทางระบายน้ำ จากตึก 8 ถึงห้องเช่า หมู่ที่ 7 - 2,398,473.61    บาท - เอกสารเลขที่ 16/2563

เอกสารประกาศ

29กรกฎาคม 2563 

29072563 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อถังขยะคอนเทนเนอร์ จำนวน 10 ถัง

เอกสารประกาศ

23 กรกฎาคม 2563 

23072563 - โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากถนน ค.ส.ล.เก่าถึงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 - 2,410,284.04 บาท เอกสารเลขที่ 12/2563

เอกสารประกาศ

9 กรกฎาคม 2563 

09072563 - ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดความจุถังน้ำไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน

เอกสารประกาศ

9 กรกฎาคม 2563 

09072563 - ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2563)

เอกสารประกาศ

8 กรกฎาคม 2563 

08072563 - ประกาศผู้ชนะการเนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

เอกสารประกาศ

3 กรกฎาคม 2563 

03072563 - ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุถังไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน - 6,465,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ 4/2563

เอกสารประกาศ

1 กรกฎาคม 2563 

01072563 - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารประกาศ

29 มิถุนายน 2563 

29062563 - โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมโรงสูบน้ำประปา หมู่ที่ 5 - 4,872.935.44 บาท - เอกสารเลขที่ 1/2563

เอกสารประกาศ

29 มิถุนายน 2563 

29062563 - ประกวดราคาซื้อถังขยะคอนเทนเนอร์ จำนวน 10 ถัง - 800,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ 3/2563

เอกสารประกาศ

22 มิถุนายน 2563 

22062563 - ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน - 854,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ 2/2563

เอกสารประกาศ

19 มิถุนายน 2563 

19062563 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดกระจายเสียงแบบไร้สาย

เอกสารประกาศ

17 มิถุนายน 2563 

17062563 - 1 - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เอกสารประกาศ

8 มิถุนายน 2563 

08062563 - 1 - ประกวดราคาซื้อชุดกระจายเสียงแบบไร้สาย - 3,509,600.00 บาท - เอกสารเลขที่ 1/2563 เอกสารประกาศ

4 มิถุนายน 2563 

04062563 - 1 - เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เอกสารประกาศ

1 มิถุนายน 2563 

01062563 - 1 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8  เอกสารประกาศ

20 พฤษภาคม 2563 

20052563 - 1 - โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 - 2,271,179.00 บาท - เอกสารเลขที่ 11/2563 เอกสารประกาศ

18 พฤษภาคม 2563 

18052563 - 1 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เอกสารประกาศ

30 เมษายน 2563 

30042563 - 1 - โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม -2,679,176.47 บาท - เอกสารเลขที่ 10/2563 เอกสารประกาศ

09 เมษายน 2563 

09042563 - 1 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบผลิตประปา ขนาด 50 ลบ.ม./ชม. เอกสารประกาศ

09 เมษายน 2563 

09042563 - 1 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงาน อบต.ท่าตูม หมู่ที่ 8 เอกสารประกาศ

09 เมษายน 2563 

09042563 - 1 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนนจากที่ดิน นายโยธิน พงษ์อ้อ ถึงบ้านนายวิรัตน์ เจริญสุข หมู่ที่ 10 เอกสารประกาศ

7 เมษายน 2563 

07042563 - 1 - ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) เอกสารประกาศ

1 เมษายน 2563 

01042563 - 1 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างโดมด้านหน้าศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 เอกสารประกาศ

25 มีนาคม 2563 

25032563 - 1 - โครงการก่อสร้างระบบผลิตประปา ขนาด 50 ลบ.ม./ชม. - 5,790,871.22 บาท - เอกสารเลขที่ 9/2563 เอกสารประกาศ

25 มีนาคม 2563 

25032563 - 1 - โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม -2,687,023.49 บาท - เอกสารเลขที่ 8/2563 เอกสารประกาศ

23 มีนาคม 2563 

23032563 - 1 - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงาน อบต.ท่าตูม หมู่ที่ 8 - 4,757,508.24 บาท - เอกสารเลขที่  7/2563 เอกสารประกาศ

23 มีนาคม 2563 

23032563 - 1 - โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนนจากที่ดินนายโยธิน พงษ์อ้อ ถึงบ้านนายวิรัตน์ เจริญสุข หมู่ที่ 10 - 623,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ 6/2563 เอกสารประกาศ

18 มีนาคม 2563 

18032563 - 1 - ยกเลิกประกาศ โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนนจากที่ดินนายโยธิน พงษ์อ้อ ถึงบ้านนายวิรัตน์ เจริญสุข หมู่ที่ 10 เอกสารประกาศ

18 มีนาคม 2563 

18032563 - 1 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างโดมด้านหน้าศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 เอกสารประกาศ

12 มีนาคม 2563 

12032563 - 1 - ยกเลิกประกาศ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม หมู่ที่ 8 เอกสารประกาศ

4 มีนาคม 2563 

04032563 - 1 - โครงการก่อสร้างโดมด้านหน้าศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 - 1,510,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ 4/2563 เอกสารประกาศ

4 มีนาคม 2563 

04032563 - 1 - โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนนจากที่ดิน นายโยธิน พงษ์อ้อ ถึงบ้านนายวิรัตน์ เจริญสุข หมู่ที่ 10 - 623,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ 5/2563 เอกสารประกาศ

2 มีนาคม 2563 

02032563 - 1 - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม หมู่ที่ 8 - 5,007,673.90 บาทเอกสารเลขที่ 3/2563 เอกสารประกาศ

7 กุมภาพันธ์   2563 

07022563 - 1 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 7  เอกสารประกาศ

7 กุมภาพันธ์   2563 

07022563 - 1 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตูม หมู่ที่ 1  เอกสารประกาศ

5 กุมภาพันธ์   2563 

05022563 - 1 - ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่สามารถซ่อมแซมได้และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 43 รายการ ครั้งที่ 2 เอกสารประกาศ

27 มกราคม 2563 

27012563 - 1 - โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตูม หมู่ที่ 1 - 549,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ 1/2563 เอกสารประกาศ

27 มกราคม 2563

27012563 - 1 - โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 7 - 720,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ 2/2563 เอกสารประกาศ

7 มกราคม 2563 

07012563 - 1 - ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่สามารถซ่อมแซมได้และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 128 รายการ เอกสารประกาศ

18 พฤศจิกายน

2562 

18112562 - 1 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดความจุถังน้ำไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร เอกสารประกาศ
9 ตุลาคม 2562  09102562 - 1 - ประกาศซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุถังน้ำไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร -6,500,000.00บาท - เอกสารเลขที่1/2563 เอกสารประกาศ
30 กันยายน 2562  30092562 - 1 - ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562)

เอกสารประกาศ

1 ตุลาคม 2562  01102562 - 1 - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กองการประปา) เอกสารประกาศ
30 กันยายน 2562  30092562 - 1 - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เอกสารประกาศ

20 กันยายน 2562  20092562 - 1 - ยกเลิกประกาศ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์

เอกสารประกาศยกเลิก

20 กันยายน 2562  20092562 - 1 - โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ - 6,500,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ 10/2562

เอกสารประกาศ

19 กันยายน 2562  19092562 - 1 - โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำจากหมู่ที่ 10 ถึง หมู่ที่ 4 ทั้งหมู่บ้าน ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
12 กันยายน 2562  12092562 - 1 - โครงการปรับปรุงถนนลาดยางจากทางแยกเข้าโรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง ถึง บ้านนายมานิตย์ บุญโต หมู่ที่ 9 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
10 กันยายน 2562  10092562 - 1 - โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากไร่นายเหลือ แสมสมบุญ ถึงทางแยกบ่อขยะ หมู่ที่ 3 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
9 กันยายน 2562  09092562 - 1 - โครงการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บท 4091 ปราจีนบุรี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
6 กันยายน 2562 06092562 - 1 - ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
6 กันยายน 2562 06092562 - 1 - โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายสุรินทร์ พึ่งมา ถึงบ้านช่องแคบ หมู่ที่ 5 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
4 กันยายน 2562  04092562 - 1 - ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
29 สิงหาคม 2562  29082562 - 1 - โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำจากหมู่ที่ 10 ถึง หมู่ที่ 4 ทั้งหมู่บ้าน - 12,517,780.74 บาท - เอกสารเลขที่ 49/2562

เอกสารประกาศ

29 สิงหาคม 2562  29082562 - 1 - โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากไร่นายเหลือ แสงสมบุญ ถึงทางแยกบ่อขยะ หมู่ที่ 3 - 1,088,000.- บาท - เอกสารเลขที่ 48/2562

เอกสารประกาศ

29 สิงหาคม 2562  29082562 - 1 - โครงการปรับปรุงถนนลาดยางจากทางแยกเข้าโรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง ถึง บ้านนายมานิตย์ บุญโต หมู่ที่ 9 - 2,574,347.83.- บาท - เอกสารเลขที่ 47/2562

เอกสารประกาศ

27 สิงหาคม 2562  27082562- 1 - โครงการก่อสร้างลาดยางบ้านนายสุรินทร์ พึ่งมา ถึง บ้านช่องแคบ หมู่ที่ 5 - 2,022,987.48 บาท - เอกสารเลขที่ 46/2562

เอกสารประกาศ

23 สิงหาคม 2562  23082562- 1 - ประกวดราคาจ้างปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บท 4091 ปราจีนบุรี - 800,000.- บาท - เอกสารเลขที่ 45/2562

เอกสารประกาศ

23 สิงหาคม 2562  23082562 - 1 - ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ - 814,000.- บาท - เอกสารเลขที่ 9/2562

เอกสารประกาศ

22 สิงหาคม 2562   22082562- 1 - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เอกสารประกาศ
 22 สิงหาคม 2562   22082562 - 1 - ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน - 1,980,000.- บาท - เอกสารเลขที่ 8/2562  เอกสารประกาศ
20 สิงหาคม 2562   20082562 - 1 - โครงการวางท่อระบายน้ำจากหน้าโรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร ถึง วัดหลังถ้ำ หมู่ที่ 3  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
9 สิงหาคม 2562   09082562 - 1 - โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและท่อประปาจากบ้านนายจีน ท่าหิน ถึงบ้านนายสุข บัวอ่อน หมู่ที่ 7  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
7 สิงหาคม 2562   07082562 - 1 - โครงการวางท่อระบายน้ำจากหน้าโรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร ถึง วัดหลังถ้ำ หมู่ที่ 3 - 1,036,000.- บาท - เอกสารเลขที่ 44/2562  เอกสารประกาศ
5 สิงหาคม 2562 05082562 - 1 - โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกจากแยกโป่งส้มพุง ถึงป้อมตำรวจโคกกระบก หมู่ที่ 7 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
1 สิงหาคม 2562  

01082562 - 1 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายหรรษา กำปั่นทอง ถึง ซอยข้างบ้านครูสายัณย์ หมู่ที่ 1

01082562 - 2 - โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำจากห้องเช่าวิลัย คำวงศ์ ถึงที่นายสมชาย เชื่อมต่อกับ หมู่ที่ 2

01082562 - 3 - โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังจากบ้านนายสุชิน ถึงหนองกระจับ หมู่ที่ 6

01082562 - 4 - โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำจากบ้านนางบัวลอย ดอกไม้ไฟ ถึงบ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 7

01082562 - 5 - โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมทางระบายน้ำต่อจากถนนเดิมซอยท่าหิน ถึงสวนสาธารณะโป่งไผ่ หมู่ที่ 7

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
30 กรกฎาคม 2562  30072562 - 1 - โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและท่อประปาจากบ้านนายจีน ท่าหิน ถึงบ้านนายสุข บัวอ่อน หมู่ที่ 7 - 3,434,736.77 บาท - เอกสารเลขที่ 43/2562

เอกสารประกาศ

30 กรกฎาคม 2562  30072562 - 1 - ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1 คัน (กองการประปา) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
23 กรกฎาคม 2562   23072562 - 1 - ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
22 กรกฎาคม 2562   22072562 - 1 - โครงการก้อสร้าง/ปรับปรุงถนนสายจากบ้านนายนิคม ชอบเงิน ถึง สามแยกทดน้ำท่าหิน หมู่ที่ 9 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
19 กรกฎาคม 2562 19072562 - 1 - ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะขนาด 240 ลิตร และ 660 ลิตร) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
19 กรกฎาคม 2562 19072562 - 1 - โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมทางระบายน้ำต่อจากถนนเดิมซอยท่าหิน ถึงสวนสาธารณะโป่งไผ่ หมู่ที่ 7 - 1,855,006.32 บาท - เอกสารเลขที่ 38/2562

เอกสารประกาศ

19 กรกฎาคม 2562  19072562 - 1 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายหรรษธร กำปั่นทอง ถึง ซอยข้างบ้านครูสายัณย์ หมู่ที่ 1 - 3,379,367.56 บาท - เอกสารเลขที่ 39/2562

เอกสารประกาศ

19 กรกฎาคม 2562  19072562 - 1 -โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำจากบ้านนางบัวลอย ดอกไม้ไฟ ถึงบ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 7 - 3,715.415.27 บาท - เอกสารเลขที่ 39/2562  

เอกสารประกาศ

19 กรกฎาคม 2562  19072562 - 1 - โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังจากบ้านนางสุทิน ถึงหนองกระจับ หมู่ที่ 6 - 2,514,652.60 บาท - เอกสารเลขที่ 40/2562  

เอกสารประกาศ

19 กรกฎาคม 2562  19072562 - 1 - โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำจากห้องเช่าวิลัย คำวงศ์ ถึงที่นายสมชาย เชื่อมต่อกับ หมู่ที่ 2 - 2,074,500.15 บาท - เอกสารเลขที่ 41/2562  

เอกสารประกาศ

15 กรกฎาคม 2562   15072562 - 1 - ยกเลิกประกาศ โครงการก่อสร้างวางท่อข้ามคลองโป่งไผ่บ้านนายไตรรงค์ เมตตา จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 7  

เอกสารประกาศยกเลิก

12 กรกฎาคม 2562  12072562 - 1 - โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกจากแยกโป่งส้มพุง ถึงป้อมตำรวจโคกกระบก หมู่ที่ 7 -5,721,453.80 บาท - เอกสารเลขที่ 37/2562  

เอกสารประกาศ

11 กรกฎาคม 2562   11072562 - 1 - ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน- 868,000.- บาท - เอกสาร เลขที่ 2/2562 (กองการประปา)  

เอกสารประกาศ

8 กรกฎาคม 2562  08072562 - 1 - โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนสายจากบ้านนายนิคม ชอบเงิน ถึง สามแยกทดน้ำท่าหิน หมู่ที่ 9 - 2,282,277.32 บาท - เอกสารเลขที่ 36/2562  

เอกสารประกาศ

5 กรกฎาคม 2562  05072562 - 1 - โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยบ้านนางอุบล มะกอกเดิม หมู่ที่ 7 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
5 กรกฎาคม 2562  05072562 - 1 - ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ - 1,000,000.- บาท - เอกสารเลขที่ 7/2562  

เอกสารประกาศ

3 กรกฎาคม 2562 03072562 - 1 - โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านนายสมศรี หุ้นส่วน ถึงบ้านนางแฉล้ม หุ้นส่วน หมู่ที่ 4  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
3 กรกฎาคม 2562 03072562 - 1 - โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนจากสามแยกถนน 3079 ถึงสุดทางถนน ค.ส.ล. ติดกับหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
2 กรกฎาคม 2562 02072562 - 1 - ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะขนาด 240 ลิตร และ 660 ลิตร) - 2,956,000.- บาท - เอกสารเลขที่ 6/2562

เอกสารประกาศ

28 มิถุนายน 2562 28062562 - 1 - ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะขนาด 240 ลิตร และ 660 ลิตร)  เอกสารประกาศยกเลิก
26 มิถุนายน 2562 26062562 - 1 - โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยบ้านนางอุบล มะกอกเดิม - 1,190,000.- บาท - เอกสารเลขที่ 35/2562

เอกสารประกาศ

24 มิถุนายน 2562 24062562 - 1 - โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านนายสมศรี หุ้นส่วน ถึงบ้านนางแฉล้ม หุ้นส่วน หมู่ที่ 4 - 1,328,000.- บาท - เอกสารเลขที่ 32/2562

เอกสารประกาศ

24 มิถุนายน 2562 24062562 - 1 - โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนจากสามแยกถนน 3079 ถึงสุดทางถนน ค.ส.ล. ติดกับหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 - 1,425,000.-บาท - เอกสารเลขที่ 33/2562

เอกสารประกาศ

24 มิถุนายน 2562 24062562 - 1 - โครงการก่อสร้างวางท่อข้ามคลองโป่งไผ่บ้านนายไตรรงค์ เมตตา จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 7 - 648,000.- บาท - เอกสารเลขที่ 34/2562

เอกสารประกาศ

24 มิถุนายน 2562 24062562 - 1 - ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยบ้านนางอุบล มะกอกเดิม หมู่ที่ 7

เอกสารประกาศยกเลิก

24 มิถุนายน 2562 24062562- 1 - เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารเปลี่ยนแผน

21 มิถุนายน 2562 21062562 - 1 - ประกวดราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
19 มิถุนายน 2562 19062562 - 1 - โครงการติดตั้งราวกั้นตามจุดเสี่ยง หมู่ที่ 6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
19 มิถุนายน 2562 19062562 - 1 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากสวนนางประทุม ละมั้งทอง ถึงบ้านนายบุญธรรม สายดอนยาง หมู่ที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

19 มิถุนายน 2562 19062562 - 1 - โครงการปรับปรุงถนนเส้นบ้านนายสมควร ทิพย์สุข ถึง สวนนางสายบัว เนื่องจากอยู่ หมู่ที่ 6

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

19 มิถุนายน 2562  19062562 - 1 - โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากที่สาธารณะเกาะหินเพลิง ถึงที่สาธารณะข้างที่นายกมล ม่วงกล่อม หมู่ที่ 8

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

18 มิถุนายน 2562 18062562 - 1 - ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะขนาด 240 ลิตร และ 660 ลิตร) - 2,956,000.- บาท - เอกสารเลขที่ 5/2562

เอกสารประกาศ

17 มิถุนายน 2562 17062562 - 1 - เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารประกาศ

14 มิถุนายน 2562 14062562 - 1 - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารประกาศ

14 มิถุนายน 2562 14062562 - 1 - เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารประกาศ

7 มิถุนายน 2562 07062562 - 1 - โครงการก่อสร้างวางท่อข้ามคลองโป่งไผ่บ้านนายไตรรงค์ เมตตา จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 7 - 648,000.- บาท - เอกสารเลขที่ 30/2562

เอกสารประกาศ

7 มิถุนายน 2562 07042562 - 1 - ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมตืดตั้งภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม - 1,262,911.- บาท - เอกสารเลขที่ 4/2562

เอกสารประกาศ

7 มิถุนายน 2562 07062562 - 1 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากสวนนางประทุม ละมั่งทอง ถึงบ้านนายบุญธรรม สายดอนยาง หมู่ที่ 3 - 688,000.- บาท - เอกสารเลขที่ 26/2562

เอกสารประกาศ

7 มิถุนายน 2562  07062562 - 1 - โครงการติดตั้งราวกั้นตามจุดเสี่ยง หมู่ที่ 6 - 1,382,000.- บาท - เอกสารเลขที่ 27/2562  

เอกสารประกาศ

7 มิถุนายน 2562  07062562 - 1 - โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากที่สาธารณะเกาะหินเพลิง ถึงที่สาธารณะข้างที่นายกมล ม่วงกล่อม หมู่ที่ 8 - 590,000.-บาท - เอกสารเลขที่ 28/2562  

เอกสารประกาศ

7 มิถุนายน 2562  07062562 - 1 - โครงการปรับปรุงถนนเส้นบ้านนายสมควร ทิพย์สุข ถึง สวนนางสายบัว เนื่องจากอยู่ หมู่ที่ 6 - 1,124,000.- บาท - เอกสารเลขที่ 29/2562  

เอกสารประกาศ

4 มิถุนายน 2562  04062562- 1 - ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 91.7 แรงม้า)  

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

30 พฤษภาคม 2562  30052562 - 1 - ยกเลิกประกาศโครงการวางท่อข้ามคลองโป่งไผ่บ้านนายไตรรงค์ เมตตา จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 7 อกสารประกาศยกเลิก
30 พฤษภาคม 2562  30052562 - 1 - โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยร้านค้าฝั่งซ้ายหมู่บ้านสันติภิรมย์ หมู่ที่ 1  

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

30 พฤษภาคม 2562  30052562 - 1 - โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านหลังถ้ำ หมู่ที่ 3  

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

21 พฤษภาคม 2562   21052562 - 1 - โครงการวางท่อข้ามคลองโป่งไผ่บ้านนายไตรรงค์ เมตตา จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 7 - 669,000.- บาท - เอกสารเลขที่ 23/2562  

เอกสารประกาศ

21 พฤษภาคม 2562  21052562 - 1 - โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านหลังถ้ำ หมู่ที่ 3 - 1,895,789.58 บาท - เอกสารเลขที่ 5/2562  

เอกสารประกาศ

21 พฤษภาคม 2562  21052562 - 1 - โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยร้านค้าฝั่งซ้ายหมู่บ้านสันติภิรมย์ หมู่ที่ 1 - 733,000.- บาท - เอกสารเลขที่ 24/2562  

เอกสารประกาศ

21 พฤษภาคม 2562 21052562 - 1 - ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 91.7 แรงม้า) จำนวน 1 คัน - 3,850,000.-บาท - เอกสารเลขที่ 3/2562

เอกสารประกาศ

21 พฤษภาคม 2562 21052562 - 1 - ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

16 พฤษภาคม 2562  16052562 - 1 - เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารประกาศ

14 พฤษภาคม 2562 14052562 - 1 - ยกเลิกประกาศ โครงการก่อสร้างระบบรางระบายน้ำซอยร้านค้าฝั่งซ้ายหมู่บ้านสันติภิรมย์ หมู่ที่ 1 เอกสารประกาศยกเลิก
14 พฤษภาคม 2562 14052562 - 1 - ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 91.7 แรงม้า)

เอกสารประกาศยกเลิก

10 พฤษภาคม 2562 10052562 - 1 - โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากบ้านนายสมควร บุญโต ถึงวัดโป่งไผ่ หมู่ที่ 7

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

10 พฤษภาคม 2562 10052562 - 1 - โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากถนน 3079 ถึง ศาลาจันทร์ลอย หมู่ที่ 8

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

10 พฤษภาคม 2562 10052562 - 1 - โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากบ้านนางสาวสวาท โพธิชู ถึง โรงงาน 304 หมู่ที่ 7

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

2 พฤษภาคม 2562 02052562 - 1 - ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม - 532,000.- บาท - เอกสารซื้อเลขที่ 2/2562

เอกสารประกาศ

1 พฤษภาคม 2562 01052562 - 1 - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารประกาศ

29 เมษายน 2562  29042562 - 1 - โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกจากเส้นเข้าบ้านหนองคล้อแยกไปหลังโรงเรียนบ้านท่าตูมถึงถนนเส้น 3079 และจากบ้านนางบุญมี อยู่สุขสบาย ถึงที่หม่อมหลวงพิชัย มาลากุล หมู่ที่ 2  

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

29 เมษายน 2562  29042562 - 1 - เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

เอกสารประกาศ

26 เมษายน 2562  26042562 - 1 - โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยร้านค้าฝั่งซ้ายหมู่บ้านสันติภิรมย์ หมู่ที่ 1 - 733,000.- บาท -เอกสารเลขที่ 19/2562  

เอกสารประกาศ

26 เมษายน 2562  26042562 - 1 - โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ลจากถนน 3079 ถึงศาลาจัทร์ลอย หมู่ที่ 8 - 798,000.- บาท - เอกสารเลขที่ 20/2562  

เอกสารประกาศ

26 เมษายน 2562  26042562 - 1 - โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากบ้านนางสาวสวาท โพธิชู ถึง โรงงาน 304 หมู่ที่ 7 - 903,000.- บาท - เอกสารเลขที่ 21/2562  

เอกสารประกาศ

26 เมษายน 2562  26042562 - 1 - โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากบ้านนายสมควร บุญโต ถึงวัดโป่งไผ่ หมู่ที่ 7 - 771,000.- บาท - เอกสารเลขที่ 22/2562  

เอกสารประกาศ

25 เมษายน 2562 25042562 - 1 - โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

24 เมษายน 2562 24042562 - 1 - เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารประกาศ

24 เมษายน 2562 24042562 - 1 - ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 91.7 แรงม้า) - 3,850,000.- บาท - เอกสารเลขที่ 1/2562

เอกสารประกาศ

23 เมษายน 2562 23042562 - 1 - เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารประกาศ

22 เมษายน 2562 22042562 - 1 - ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู็ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562)

เอกสารประกาศ

11 เมษายน 2562 11042562 - 1 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรางยูท่อระบายน้ำและท่อประปาจากโรงเรียนวัดหลังถ้ำ ถึง สวนนางลิ้นจี่ บุญเล็ก หมู่ที่ 3  
10 เมษายน 2562 10042562 - 1. โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 - 1,168,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ 18/2562

เอกสารประกาศ

4 เมษายน 2562 04042562 - 1 - ยกเลิกประกาศโครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 ยกเลิกประกาศ
3 เมษายน 2562 03042562 - 1 - โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกจากเส้นเข้าบ้านหนองคล้อแยกไปหลังโรงเรียนบ้านท่าตูมถึงถนนเส้น 3079 และจากบ้านนางบุญมี อยู่สุขสบาย ถึงที่หม่อมหลวงพิชัย มาลากุล หมู่ที่ 2 - 6,746,247.05 บาท - เอกสารเลขที่ 17/2562  เอกสารประกาศ
29 มีนาคม 2562 09032562- 1 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรางยูท่อระบายน้ำและท่อประปาจากโรงเรียนหลังถ้ำ ถึง สวนนางลิ้นจี่ บุญเล็ก หมู่ที่ 3 - 3,925,242.19 บาท -เอกสารเลขที่ 16/2562 เอกสารประกาศ
22 มีนาคม 2562 22032562 - 1 - ประกวดราคาซื้อท่อประปา PE ชนิด PE100 PN6 ขนาด 225 มม. (TIS.982-2556) จำนวน 1,800 เมตร

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา

22 มีนาคม 2562  22032562 - 1. โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 - 1,168,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ 15/2562  

เอกสารประกาศ

12 มีนาคม 2562   12032562 - 1 - ประกาศการขายทอดตลาดพัสดเสื่อมสภาพและชำรุด หรือหมดความจำเป็น จำนวน 41 รายการ - 13,514 บาท   

เอกสารประกาศ

8 มีนาคม 2562   

08032562 - 1 - ประกวดราคาซื้อท่อประปา PE ชนิด PE100 PN6 ขนาด 225 มม. (TIS.982-2556) จำนวน 1,800 เมตร - 1,281,945.60 บาท -

เอกสารประกวดราคาเลขที่ 1/2562

 

เอกสารประกาศ

6 มีนาคม 2562  06032562 - 1 - เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กองการประปา) เอกสารประกาศ
22 กุมภาพันธ์ 2562  22022562 - 1 - เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 เอกสารประกาศ 
22 กุมภาพันธ์ 2562   22022562 - 1 - เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562 เอกสารประกาศ
21 กุมภาพันธ์ 2562  

21022562- 1 - ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อท่อประปา PE ชนิด PE100 PN6 ขนาด 225 มม. จำนวน 2,300 เมตร - 1,996,000.00 บาท -

เอกสารเลขที่ 1/2562 (กองการประปา)

ยกเลิกประกาศ
13 กุมภาพันธ์ 2562  

13022562- 1 - ประกวดราคาซื้อท่อประปา PE ชนิด PE100 PN6 ขนาด 225 มม. จำนวน 2,300 เมตร - 1,996,000.00 บาท -

เอกสารเลขที่ 1/2562 (กองการประปา)

เอกสารประกาศ
11กุมภาพันธ์ 2562  11022562 - 1 - เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562   เอกสารประกาศ 
11 กุมภาพันธ์ 2562  11022562 - 1 - เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562 (กองการประปา) เอกสารประกาศ
8 กุมภาพันธ์ 2562  08022562 - 1 - เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561  เอกสารประกาศ 
8 กุมภาพันธ์ 2562 08022562 - 1 - เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562  เอกสารประกาศ
8 กุมภาพันธ์ 2562 08022562 - 1 -เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กองการประปา)  เอกสารประกาศ
22 มกราคม 2562 22012562 - 1 - ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยกเลิกประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
22 มกราคม 2562 22012562 - 1 - โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางรางระบายน้ำซอยบ้านนางอุบล มะกอกเดิม หมู่ที่ 7 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา 
22 มกราคม 2562 22012562 - 1 - โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนสายจากบ้านนายนิคม ชอบเงิน ถึง สามแยกทดน้ำท่าหิน หมู่ที่ 9 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา
22 มกราคม 2562 

22012562 - 1 - โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางรางระบายน้ำซอยบ้านนางอุบล มะกอกเดิม หมู่ที่ 7 - 1,228,000 บาท -

เอกสารประกวดเลขที่ 15/2562

ยกเลิกประกาศ 
22 มกราคม 2562

22012562 - 1 - โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนสายจากบ้านนายนิคม ชอบเงิน ถึง สามแยกทดน้ำท่าหิน หมู่ที่ 9 - 2,388,978.23 บาท -

เอกสารประกวดเลขที่ 16/2562

ยกเลิกประกาศ
10 มกราคม 2562

10012562 - 1 - โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากซอยร้านแพ็ท ถึง อพาร์ทเม้น หมู่ที่ 7

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
9 มกราคม 2562 09012562 - 1 - โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนสายจากบ้านนายนิคม ชอบเงิน ถึง สามแยกทดท่าหิน หมู่ที่ 9 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
27 ธันวาคม 2561

27122561 - 1 - โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากซอยร้านแพ็ท ถึง อพาร์ทเม้น หมู่ที่ 7 - 2,229,224.61 บาท -

เอกสารเลขที่ 8/2562

เอกสารประกาศ

21 ธันวาคม 2561 21122561 - 1 - โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนสายจากบ้านนายนิคล ชอบเงิน ถึงสามแยกทดน้ำท่าหิน หมู่ที่ 9 - 2,388,978.23 บาท - เอกสารเลขที่ 16/2562

เอกสารประกาศ

20 ธันวาคม 2561 20122561 - 1 - โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

20 ธันวาคม 2561 20122561 - 1 - โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากวัดหลังถ้ำ ถึงทางแยกไปบ้านปากคลองชะลองแวง หมู่ที่ 3 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
20 ธันวาคม 2561 20122561 - 1 - โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำปราจีน หมู่ที่ 6

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

20 ธันวาคม 2561 20122561 - 1 - โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางรางระบายน้ำซอยบ้านนางอุบล มะกอกเดิม หมู่ที่ 7 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
11 ธันวาคม 2561 11122561 - 1 - โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากเส้นเข้าบ้านหนองคล้อแยกไปโรงเรียนบ้านท่าตูม ถึง หมู่บ้านเอื้อทรัพย์ ถึง สวนป่าสิริกิตติ์

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

3 ธันวาคม 2561 01122561- 1. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 1

เอกสารประกาศ 

  01122561- 2. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากวัดหลังถ้ำ ถึงทางแยกไปบ้านปากคลองชะลองแวง หมู่ที่ 3

เอกสารประกาศ 

  01122561- 3. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำปราจีน หมู่ที่ 6

เอกสารประกาศ 

  01122561- 4. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางรางระบายน้ำซอยบ้านนางอุบล มะกอกเดิม หมู่ที่ 7

เอกสารประกาศ 

22 พฤศจิกายน 2561 22112561- 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลาดยางจากสวนนายศิริศักดิ์ ธนศักดิ์สุวพล ถึง บ้านนางปุ้ย บุตรคล้อ หมู่ที่ 6

เอกสารประกาศ 

15 พฤศจิกายน 2561 15112561- 1. ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากเส้นเข้าบ้านหนองคล้อแยกไปโรงเรียนท่าตูม ถึง หมู่บ้านเอื้อทรัพย์ ถึง สวนป่าสิริกิตติ์ หมู่ที่ 2

เอกสารประกาศ 

9 พฤศจิกายน 2561 09112561- 1. ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากหอยิ้ม ถึง บ้านนายสาคร งามนา หมู่ที่ 7

เอกสารประกาศ 

  09112561- 2. ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณทางเข้าบ้านนายสำเร็จ แจ่มจันทร์ ถึง ถนนใหญ่ หมู่ที่ 2

เอกสารประกาศ 

  09112561- 3. ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากเรือนนาวี ถึง บริษัทสยามไอซิ่น หมู่ที่ 7

เอกสารประกาศ 

  09112561- 4. ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลาดยางจากบ้านนายสามารถ ถง บ้านนายสมพร แสงสุข หมู่ที่ 4

เอกสารประกาศ 

  09112561- 5. ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ถนน ค.ส.ล. มุมวัดโป่งไผ่ ถึง สายโป่งไผ่ใน หมู่ที่ 7

เอกสารประกาศ 

  09112561- 6. ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางจากศาลาประชาคม ถึง บ้านนายบุญส่ง ฉุยกลัด หมู่ที่ 9

เอกสารประกาศ 

 7 พฤศจิกายน 2561  

07112561 1. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลาดยางจากสวนนายศิริศักดิ์ ธนศักดิ์สุวพล ถึงบ้านนางปุ้ย

บุตรคล้อ หมู่ที่ 6 - 2,123,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ 10/2562

 

เอกสารประกาศ

 25 ตุลาคม 2561  25102561- 1. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากหอยิ้ม ถึง บ้านนายสาคร งามนา หมู่ที่ 7  

เอกสารประกาศ 

   25102561- 2. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากเรือนนาวี ถึง บริษัทสยามไอซิ่น หมู่ที่ 7  

เอกสารประกาศ 

   25102561- 3. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ถนน ค.ส.ล. มุมวัดโป่งไผ่ ถึง สายโป่งไผ่ใน หมู่ที่ 7  

เอกสารประกาศ 

   25102561- 4. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลาดยางจากบ้านนายสามารถ ถง บ้านนายสมพร แสงสุข หมู่ที่ 4  

เอกสารประกาศ 

   25102561- 5. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณทางเข้าบ้านนายสำเร็จ แจ่มจันทร์ ถึง ถนนใหญ่ หมู่ที่ 2  

เอกสารประกาศ 

  25102561- 6. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางจากศาลาประชาคม ถึง บ้านนายบุญส่ง ฉุยกลัด หมู่ที่ 9

เอกสารประกาศ

18 ตุลาคม 2561 18102561- 1. ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารประกาศ 

  18102561- 2. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

เอกสารประกาศ

21 กันยายน 2561 21092561- 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.เมตร พร้อมติดตั้งชุดยกถังขยะ

เอกสารประกาศ

7 กันยายน 2561 07092561- 1. ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.เมตร พร้อมติดตั้งชุดยกถังขยะ

เอกสารประกาศ

6 กันยายน 2561 06092561- 1. ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารประกาศ

5 กันยายน 2561 06092561- 1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ จากหน้าตลาดพูลทรัพย์ ถึง บ้านนางเฉลียว โตแก่น หมู่ที่ 7 

เอกสารประกาศ

  06092561- 2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนายสมยศ แสงนะ หมู่ที่ 7 

เอกสารประกาศ

 

06092561- 3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ

สายโป่งไผ่ใน ถึง บ้านนายสมนึก ตะเภาพงษ์ หมู่ที่ 7

เอกสารประกาศ

31 สิงหาคม 2561 31082561- 1. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำสายโรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง ถึง ทดน้ำท่าหิน หมู่ที่ 9

เอกสารประกาศยกเลิก 

29 สิงหาคม 2561 29082561- 1. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำสายโรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง ถึง ทดน้ำท่าหิน หมู่ที่ 9

เอกสารประกาศ

23 สิงหาคม 2561 23082561- 1. ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารประกาศ

22 สิงหาคม 2561 22082561- 1. ประกาศและเอกสารประกวดราคาราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายโป่งไผ่ใน ถึง บ้านนายสมนึก ตะเภาพงษ์ หมู่ที่ 7 

เอกสารประกาศ 

  22082561- 2. ประกาศและเอกสารประกวดราคาราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ จากหน้าตลาดพูลทรัพย์ ถึง บ้านนางเฉลียว โตแก่น หมู่ที่ 7 

เอกสารประกาศ 

  22082561- 3. ประกาศและเอกสารประกวดราคาราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนายสมยศ แสงนะ หมู่ที่ 7 

เอกสารประกาศ 

 16 สิงหาคม 2561  16082561- 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  

เอกสารประกาศ 

   16082561- 2. ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  

เอกสารประกาศ 

 17 กรกฏาคม 2561  17072561- 1. แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  

เอกสารประกาศ 

 29 มิถุนายน 2561  29062561- 1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย (เบิกตัดปี 2560) จำนวน 1 คัน  

เอกสารประกาศ 

 22 มิถุนายน 2561  22062561- 1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน   

เอกสารประกาศ 

 14 มิถุนายน 2561  14062561- 1.ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย (เบิกตัดปี 2560) จำนวน 1 คัน  

เอกสารประกาศ 

 12 มิถุนายน 2561  12062561- 1.ประกาศยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย(เบิกตัดปี2560) จำนวน 1 คัน  

เอกสารประกาศยกเลิก 

 8 มิถุนายน 2561  08062561- 1.ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน   

เอกสารประกาศ 

   0806 2561- 2.ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย (เบิกตัดปี 2560) จำนวน 1 คัน  

เอกสารประกาศ 

 7 มิถุนายน 2561  07062561- 1. เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

เอกสารประกาศ 

 2 เมษายน 2561  02042561- 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ท่อประปา จากบ้านสันติ เมตตา ถึงบ้านนายชูเกียรติ ศรีมาศ หมู่ที่ 7  

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

   02042561- 2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรตามจุดเสี่ยง หมู่ที่ 6  

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

   02042561- 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกจากทางหลวงชนบท ถึงบ้านนายสมคิด บุญสงเคราะห์ หมู่ที่ 3  

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

   02042561- 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างทางเท้าสาย 3079 ฝั่งตลาดรุ่งหิรัญ หมู่ที่ 10  

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

 2 เมษายน 2561  02042561- 1. แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 1-2)  

เอกสารประกาศ 

 20 มีนาคม 2561  20032561 - 1. เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ปรับแผนครั้งที่ 1)  

เอกสารประกาศ 

 16 มีนาคม 2561  16032561 - 1. โครงการก่อสร้างทางเท้าสาย 3079 ฝั่งตลาดรุ่งหิรัญ หมู่ที่ 10 - 1,442,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ 10/2561  

เอกสารประกาศ 

 16 มีนาคม 2561  16032561 - 2. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกจากทางหลวงชนบท ถึงบ้านนายสมคิด บุญสงเคราะห์ หมู่ที่ 3 - 843,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ 11/2561  เอกสารประกาศ 
16 มีนาคม 2561 16032561 - 3. โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรตามจุดเสี่ยง หมู่ที่ 6 - 496,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ 12/2561 เอกสารประกาศ 
16 มีนาคม 2561 16032561 - 4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ท่อประปา จากบ้านสันติ เมตตา ถึงบ้านนายชูเกียรติ ศรีมาศ หมู่ที่ 7 - 1,430,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ 13/2561

เอกสารประกาศ 

05 มีนาคม 2561 05032561 - 1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง คสล.จากแพ้นปูนข้างสี่แยกปาร์ค 7 เชื่อมกับหนองใหญ่ หมู่ที่ 7

เอกสารประกาศ

  05032561 - 2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายจำนวน ใบศรี ถึง นายวิรัตน์ บุญโต หมู่ที่ 8

เอกสารประกาศ

22 กุมภาพันธ์ 2561 22022561 - 1.โครงการก่อสร้างขยายถนนแอสฟัลท์ติกจากสามแยกศาลาแยกศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 ถึงถนน 3079

เอกสารประกาศ

21 กุมภาพันธ์ 2561 21022561 - 1.ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายประปาคลองรั้ง หมู่ที่ 10 

เอกสารประกาศ

  21022561 - 2.ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.เกาะกะพี้ หมู่ที่ 9

เอกสารประกาศ

  21022561 - 3.ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.จากบ้านนายธนเมศ สังข์เทพศุภศิริ ถึง บ้านนางทองคำ เสือกร่าย หมู่ที่ 5 

เอกสารประกาศ

  21022561 - 4.ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณบ้านเช่านายบุญสืบ อาสาสุข หมู่ที่ 2

เอกสารประกาศ

  21022561 - 5.ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายจากบ้านโป่งไผ่ ถึง เขตติิดต่อหมู่ที่ 8 (ซอยรับซื้อของเก่าพวงทอง) หมู่ที่ 7

เอกสารประกาศ

16 กุมภาพันธ์ 2561 16022561 - 1.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง คสล.จากแพ้นปูนข้างสี่แยกปาร์ค 7 เชื่อมกับหนอฃใหญ่ หมู่ที่ 7

เอกสารประกาศ

  16022561 - 2.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายจำนวน ใบศรี ถึง นายวิรัตน์ บุญโต หมู่ที่ 8

เอกสารประกาศ

12 กุมภาพันธ์ 2561 12022561 - 1.สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายประปาคลองรั้ง หมู่ที่ 10 

เอกสารประกาศ

  12022561 - 2.สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เกาะกะพี้ หมู่ที่ 9

เอกสารประกาศ

  12022561 - 3.สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.จากบ้านนายธนเมศ สังข์เทพศุภศิริ ถึง บ้านนางทองคำ เสือกร่าย หมู่ที่ 5 

เอกสารประกาศ

  12022561 - 4.สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายจากบ้านโป่งไผ่ ถึง เขตติิดต่อหมู่ที่ 8 (ซอยรับซื้อของเก่าพวงทอง) หมู่ที่ 7

เอกสารประกาศ

  12022561 - 5.สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณบ้านเช่านายบุญสืบ อาสาสุข หมู่ที่ 2

เอกสารประกาศ

6 กุมภาพันธ์ 2561 06022561 - 1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านยายกำไร ถึงบ้านยายเอียด หมู่ที่ 10

เอกสารประกาศ

  06022561 - 2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกจากสามแยกที่นายสมชาย เขตดง ถึงสามแยกบ้านนายโพธิ์ งามทาน หมู่ที่ 2 

เอกสารประกาศ

  06022561 - 3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกจากสี่แยกหนองเสม็ดถึงสี่แยกสวนป่าสิริกิตติ์ หมู่ที่ 2 

เอกสารประกาศ

  06022561 - 4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังและคสล.บ้านนายสมพงษ์ ส่าหร่าย ถึงป่ามะดัน หมู่ที่ 3   

เอกสารประกาศ

  06022561 - 5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านผู้ใหญ่เมธา บุญโต ถึงบ้านนายชูศักดิ์ หมู่ที่ 8  

เอกสารประกาศ

   06022561 - 6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนายชาตรี พ่วงศึก ถึงคลองโสม หมู่ที่ 8   

เอกสารประกาศ

 6 กุมภาพันธ์ 2561  06022561 - 1.การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม)  

เอกสารประกาศ

 1 กุมภาพันธ์ 2561  01022561 - 1.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนแอสฟัลท์ติกจากสามแยกศาลาประชาคม หมู่ที่ 6  

เอกสารประกาศ

 22 มกราคม 2561  22012561 - 1.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านยายกำไร ถึงบ้านยายเอียด หมู่ที่ 10   

เอกสารประกาศ

   22012561 - 2.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกจากสามแยกที่นายสมชาย เขตดง ถึงสามแยกบ้านนายโพธิ์ งามทาน หมู่ที่ 2   

เอกสารประกาศ

   22012561 - 3.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกจากสี่แยกหนองเสม็ดถึงสี่แยกสวนป่าสิริกิตติ์ หมู่ที่ 2   

เอกสารประกาศ

   22012561 - 4.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังและคสล.บ้านนายสมพงษ์ ส่าหร่าย ถึงป่ามะดัน หมู่ที่ 3   

เอกสารประกาศ

   22012561 - 5.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านผู้ใหญ่เมธา บุญโต ถึงบ้านนายชูศักดิ์ หมู่ที่ 8  

เอกสารประกาศ

   22012561 - 6.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนายชาตรี พ่วงศึก ถึงคลองโสม หมู่ที่ 8   

เอกสารประกาศ

 21 ธันวาคม 2560  21122560 - 1.การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561  

เอกสารประกาศ

 7 ธันวาคม 2560  07122560 - 1.แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561  

เอกสารประกาศ

 6 ตุลาคม 2560  06102560 - 1. แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 4)  

เอกสารประกาศ

 1 สิงหาคม 2560  01082560 - 1 - โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน  

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 27 กรกฏาคม 2560  27072560 - 1 - โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร  

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 19 กรกฏาคม 2560  19072560 - 1.การใช้แผนการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 2)  

เอกสารประกาศ

   19072560 - 2.แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 2-3)  

เอกสารประกาศ

 18 กรกฏาคม 2560  18072560 - 1 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากลิมิเต็ด คอนโดมิเนียม นับเบอร์ 604 ถึงถนน 3079 หมู่ที่ 7    

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 17 กรกฎาคม 2560  17072560 - 1 -สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน -896,000 บาท 2/2560 เอกสารประกาศสอบราคา
 4 กรกฏาคม 2560  

04072560 - 1 - โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 28 แรงม้า- 1,700,000.00 บาท -

เอกสารเลขที่ 1/2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 29 มิถุนายน 2560  

29062560 - 1 -โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากลิมิเต็ดคอนโดมิเนียม นัมเบอร์ 304 ถึง ถนน 3079 หมู่ที่ 7

-1,198,000 บาท 10/2560

เอกสารประกาศ 
 

29062560 - 1 -โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 7

-3,941,000 บาท E14/2560

เอกสารประกาศ
19 มิถุนายน 2560

19062560 - 1 -โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 28 แรงม้า- 1,700,000.00 บาท -

เอกสารเลขที่ 1/2560

เอกสารประกาศ
13 มิถุนายน 2560

13062560 - 1 -โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 28 แรงม้า- 1,700,000.00 บาท -

เอกสารเลขที่ 1/2560

ยกเลิกประกาศ
22 พฤษภาคม 2560 22052560 - 1 -โครงการขุดลอกสระน้ำหนองลาดชะโดพร้อมทำประตูน้ำ หมู่ที่ 5- 8,995,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ E12/2560 ประกาศผลการประมูลงาน
  22052560 - 2 -โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำจาก หมู่ที่ 10 ถึงบ้านนายประดิษฐ์ วงศ์ปาน หมู่ที่ 4- 7,586,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ E13/2560 ประกาศผลการประมูลงาน
17 พฤษภาคม 2560 17052560 - 1 -โครงการก่อสร้างถนนคสล.ต่อจากโครงการเดิมจากบ้านนายจรรยา ถึงบ้านนางสาวอุดม มากเดช หมู่ที่ 3- 750,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ 5/2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  17052560 - 2 -โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลูกรังและคสล. บ้านนายสมพงษ์ สาหร่าย ถึงป่ามะดัน หมู่ที่ 3- 755,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ 6/2560 ยกเลิกประกาศเชิญชวน
  17052560 - 3 -โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากถนนสายท่าตูม ถึงบ้านนางหวด จำจด หมู่ที่ 2- 1,397,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ 7/2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  17052560 - 4 -โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านสันติภิรมย์ หมู่ที่ 1- 1,245,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ 8/2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  17052560 - 5 -โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.จากบ้านนางสาคร บัวอ่อนถึงห้องเช่านายสวิด คุ้มมา หมู่ที่ 7- 1,313,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ 9/2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
7 เมษายน  2560 10032560 - 1 -โครงการเสริมถนน คสล. จากบ้านอาจารย์เหร่ง ถึง บ้านนายสมบูรณ์ แสงยิ่ง สายโป่งไผ่ใน พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 - 4,981,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ E11/2560

เอกสารประกาศ 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

27 มีนาคม  2560 27022560 - 1 - โครงการก่อสร้างก่อสร้าง/ปรับปรุงสนามกีฬาบ้านโป่งไผ่และสวนสาธารณะ หมู่ที่ 7- 6,626,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ E8/2560

เอกสารประกาศ 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

27 มีนาคม  2560 27022560 - 2 - โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายสมชาย ไผ่สมบูรณ์ ถึงโรงไฟฟ้า NPS หมู่ที่ 2- 6,719,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ E9/2560

เอกสารประกาศ 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

27 มีนาคม  2560 27022560 - 3 - โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใสและระบบกรองน้ำ หมู่ที่ 5 - 5,752,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ E10/2560

เอกสารประกาศ 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

22 กุมภาพันธ์ 2560 22022560 - 1 - แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาร 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1)

เอกสารประกาศ

17 มกราคม 2560 17012560 - 1 - โครงการสอบราคาจัดซื้อถังขยะคอนเทนเนอร์ จำนวน 20 ใบ  - 1,600,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ 1/2560 เอกสารประกาศ
  1 กุมภาพันธ์  2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
19 ธันวาคม 2559 19122559 - 1 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรางยู  คสล. ต่อจากหมู่ที่ 1  ถึงทางแยกไปบ้านทาม  หมู่ที่ 3 - 3,671,000.00 บาท - เอกสารเลขที่ E7/2560 เอกสารประกาศ
  18 มกราคม  2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  19122559 - 2 - โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายจากบ้านนายวิรัตน์ ถึง บ้านนายกำชับ  ไพเราะ  หมู่ที่ 8 - 997,000.00 บาท - เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 4/2560 เอกสารประกาศ
  5 มกราคม  2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
17 พฤศจิกายน 2559 17112559 - 1 - โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ จาก ถนนสายหลัก (ร้านแพทแกงป่า) ถึง หมู่บ้านเดอะคอนเนอร์โป่งไผ่ หมู่ที่ 7- 10,380,000.00 บาท-E3/2560 เอกสารประกาศ
  16 ธันวาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  17112559 - 2 - โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ จาก หอพักรัตนโรจน์โกมล ถึง หน้าโรงแรมเอสสดใส หมู่ที่ 7- 8,828,000.00 บาท-E4/2560 เอกสารประกาศ
  16 ธันวาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  17112559 - 3 - โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ จากเอสสดใส ถึง คลองโป่งไผ่ หมุ่ที่ 7- 13,347,000.00 บาท-E5/2560 เอกสารประกาศ
  16 ธันวาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  17112559 - 4 - โครงการขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 1- 7,223,000.00 บาท-E6/2560 เอกสารประกาศ
  16 ธันวาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
8 พฤศจิกายน 2559 08112559 - 1 - โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์บ้านบุยายใบ หมู่ที่ 4 - 1,435,000.00 บาท  เอกสารประกาศ
  23 พฤศจิกายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  08112559 - 2 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนางจำเนียร กิจอาสา ถึงฮวงซุ้ย หมู่ที่ 6- 787,000.00 บาท เอกสารประกาศ
  23 พฤศจิกายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  08112559 - 3 - โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 9- 1,764,000.00 บาท เอกสารประกาศ
  23 พฤศจิกายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
3 พฤศจิกายน 2559 03112559 - 1 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหอพักโอเค พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และระบบประปา หมู่ที่ 7 - 2,071,000.00 บาท-E1/2560 เอกสารประกาศ
  29 พฤศจิกายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
   03112559 - 2 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยท่าหิน หมู่ที่ 7 - 2,982,000.00 บาท-E2/2560 เอกสารประกาศ
  29 พฤศจิกายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
25 ตุลาคม  2559 25102559 - 1 - ประกาศการใช้แผนการบริหารงานพัสดุ  ปีงบประมาณ 2560 เอกสารประกาศ
17 ตุลาคม  2559 17102559 - 1 - ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 36 รายการ ปีงบประมาณ 2559

เอกสารประกาศ

รูปพัสดุครุภัณฑ์

11 ตุลาคม  2559 11102559 - 1 -แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 เอกสารประกาศ
26 สิงหาคม  2559 26082559 - 1 -โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน - 4,900,000 บาท

เอกสารประกาศราคาซื้อ

เอกสารแนบท้าย 1/2559

ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม  2559 24082559 - 1 -การใช้แผนการบริหารงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 ( ปรับครั้งที่ 5 ) เอกสารประกาศ
17 สิงหาคม  2559 17082559 - 1 -สอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 26 ชุด-เอกสารสอบราคาซื้อ  เลขที่ 3/2559

แก้ไขประกาศ ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2559

เอกสารประกาศ

เอกสารแนบท้าย 3/2559

ผังการติดตั้งกล้องวงจรปิด

 

 15 สิงหาคม  2559  15082559 - 1 - โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน คสล. จากแยกหาดนางแก้ว ถึง สวนนางปทุม ระมั่งทอง หมู่ที่ 3  - 641,000.00 บาท-เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่ 11/2559 เอกสารประกาศ
   15082559 - 2 -โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสอิ้ง ไพเราะ ถึง โรงสูบน้ำประปา พร้อมตีป่า หมู่ที่ 3 - 1,110,000.00 บาท-เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่ 12/2559 เอกสารประกาศ
   15082559 - 3 -โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน คสล.จากสะพาน บ้านนายสัมฤทธิ์ สินเปีย หมู่ที่ 3 - 646,000.00 บาท-เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่ 13/2559 เอกสารประกาศ
  15082559 - 4 -โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายก้าน ชมไพร ถึงบ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 7 - 1,560,000.00 บาท-เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่ 14/2559 เอกสารประกาศ
  15082559 - 5 -โครงการก่อสร้างถนน คสล.ที่มูลนิธิแม่ชี หมู่ที่ 8 - 1,099,000.00 บาท-เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่ 15/2559 เอกสารประกาศ
   15082559 - 6 -โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังโรงเรียนบ้านโป่งไผ่ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และ  ระบบประปา หมู่ที่ 7- 759,000.00 บาท-เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่ 16/2559 เอกสารประกาศ
   15082559 - 7 -โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน คสล.จากบ้านนายจำนวน ใบศรี ถึงบ้านผู้ใหญ่เมธา บุญโต หมู่ที่ 8- 1,011,000.00 บาท-เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่ 17/2559 เอกสารประกาศ
   15082559 - 8 -สอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 26 ชุด-เอกสารสอบราคาซื้อ  เลขที่ 3/2559 ประกาศสอบราคาซื้อกล้อง CCTV จำนวน 26 ชุด

แก้ไขประกาศ ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2559

เอกสารแนบท้าย 3/2559

ผังการติดตั้งกล้องวงจรปิด

 5 สิงหาคม  2559  05082559 - 1 - การจ้างก่อสร้างถนน คสล. จากห้องเช่านางบัวทอง บุญโต ถึงบ้านผู้ช่วยนงค์รักษ์ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และระบบประปา หมู่ที่ 7  - 1,927,000.00 บาท เอกสารประกาศ
  05082559 - 2 - การจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสุวิน มะกอกเดิม พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และระบบประปา หมู่ที่ 7 - 3,767,000.00 บาท เอกสารประกาศ
  05082559 - 3 - การจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณประปาซอย1ถึงศาลาประชาคมหมู่ที่ 10 - 2,133,000.00 บาท เอกสารประกาศ
5 กรกฎาคม  2559 05072559 - 1 -ประกาศปรับแผนจัดหาพัสดุ(ครั้งที่ 4)   เอกสารประกาศ
16 มิถุนายน  2559 16062559 - 1 -โครงการสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 26 ชุด   - 1,797,600 บาท

ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)

เอกสารแนบท้าย

ประกาศยกเลิก

10 มิถุนายน  2559 10062559 - 1 -โครงการก่อสร้างขยายถนนแอสฟัลท์ติก สายแยกข้างบ้านนายสุรินทร์ พึ่งมา ถึงบ้านสวยน้ำใส หมู่ที่ 5 - 2,335,000 บาท เอกสารประกาศ
  10062559 - 2 -โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางเทียบ ม่วงกล่อม ถึง วัดเขาดิน หมู่ที่ 6 - 3,861,000 บาท

เอกสารประกาศ

ประกาศผลการประมูล

6 มิถุนายน  2559 06062559 - 1 -โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากศาลาประชาคมเลาะคลอง ถึงบ้านนายสุพี สองพล หมู่ที่ 10- 629,000 บาท เอกสารประกาศ
  06062559 - 2 -โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากห้องเช้านางนงเยาว์ ภูเดช ถึงบ้านเจ๊แตนหลังโรงสุรา หมู่ที่ 1- 1,863,000 บาท เอกสารประกาศ
  06062559 - 3 -108โครงการก่อสร้างถนนคสล. บริเวณสะพานคลองรั้ง หมู่ที่ 10- 501,000 บาท เอกสารประกาศ
7 เมษายน  2559 07042559 - 1 -โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. จากที่นายสมชาย ชินศักดิ์ชัย ถึงที่นางหมายทิพย์ กาเล็ก หมู่ที่ 2- 587,000 บาท เอกสารประกาศ
18 มีนาคม  2559 18032559 - 1 - โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากถนน 304 ทางเข้าโรงงานไทกาเมนต์ หมู่ที่ 10 ถึงศาลเจ้าพ่อหลวงไทร หมู่ที่ 4 - 4,118,000 บาท เอกสารประกาศ
  18032559 - 2 - โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต จากโรงงานซันชาย ถึงบ้านหัวโล่ หมู่ที่ 4 - 2,152,000 บาท

เอกสารประกาศ

16 มีนาคม  2559 16032559 - 1 - ประกาศจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559 เอกสารประกาศ
15 มีนาคม  2559 15032559 - 1 - โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงทางระบายน้ำ จากบ้านนางจำนวน ใบษี ถึงบ้านนางนันทวรรณ บุญโต หมู่ที่ 8 - 1,090,000 บาท เอกสารประกาศ
  15032559 - 2 - โครงการปรับปรุงลอกท่อระบายน้ำ ซอยกำนันหมอและเปลี่ยนฝาท่อที่ชำรุด  หมู่ที่ 10 - 1,158,000 บาท เอกสารประกาศ
24 กุมภาพันธ์  2559 24022559 - 1 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนสายหลัก หมู่ที่ 7 ถึงบ้านนางเฉลียว โตแก่น พร้อมวางท่อระบายน้ำและระบบประปา หมู่ที่ 7 - 2,700,000 บาท เอกสารประกาศ
  24022559 - 2 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านนายสมชาย ไผ่สมบูรณ์ ถึงแยก บ้านนายสวาท ขาวกิจ หมู่ที่ 2 - 3,403,000 บาท เอกสารประกาศ
16 กุมภาพันธ์  2559 16022559 - 1 - โครงการขยายเขตท่อเมนประปาจากระบบประปาหมู่ที่ 5 ถึงวัดบุยายใบ หมู่ที่ 4 - 4,990,000 บาท เอกสารประกาศ
  16022559 - 2 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากไร่นายสมาน โคศิลา ถึงป่ามะดัน หมู่ที่ 3 - 2,125,000 บาท เอกสารประกาศ
11 กุมภาพันธ์  2559 11022559 - 1 - โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 10 - 852,000 บาท เอกสารประกาศ
  11022559 - 2 - โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 3 - 633,000 บาท เอกสารประกาศ
14 มกราคม 2559 140159 - 1 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรางยู คสล. ต่อจาก หมู่ที่ 1 ถึงทางแยกไปบ้านทาม หมู่ที่ 3 - 3,038,000 บาท เอกสารประกาศ
  140159 - 2 - โครงการจ้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากประปา หมู่ที่ 6 ถึงบ้านนายบุญเรือง ชูวงษ์ หมู่ที่ 6 - 3,562,000 บาท เอกสารประกาศ
  140159 - 3 - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม - 1,031,000 บาท  เอกสารประกาศ
13 มกราคม 2559 130159 - 1 - การใช้แผนการบริหารงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559  เอกสารประกาศ
  130159 - 2 - การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559  เอกสารประกาศ
28 ธันวาคม 2558 281258 - 1 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรางยู คสล.จากที่นายสำเร็จ แจ่มจันทร์ ถึงบ้านนายสมชาย ไผ่สมบูรณ์ หมู่ 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี - 1,268,000 บาท เอกสารประกาศ
30 พฤศจิกายน 2558 301158 - 1 - ประมูลจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยนภาวี ถึงห้องเช่านายช่อ มะกอกเดิม หมู่ที่ 7 - 7,569,000 บาท เอกสารประกาศ
  301158 - 2 - ประมูลจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรางยู คสล.จากหมู่บ้านสันติภิรมย์ ถึงโรงเรียนบ้านท่าตูม หมู่ที่ 1 - 2,578,000 บาท เอกสารประกาศ
  301158 - 3 - ประมูลจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรางยู คสล.จากหมู่บ้านลุงใจ ถึงหน้าโรงเหล้า หมู่ที่ 1 - 1,136,000 บาท เอกสารประกาศ
5 ตุลาคม 2558 051058 - 1 - โครงการขยายท่อเมนประปาจากระบบประปา หมู่ที่ 5 - 4,369,000 บาท เอกสารประกาศ
 

051058 - 2 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหมู่บ้านนภาพร ถึง บ้านนายสมบูรณ์ แสงยิ่ง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.

และประปา หมู่ที่ 7 - 3,215,000 บาท

เอกสารประกาศ
23 กันยายน 2558 230958 - 1 - ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสมใจ ดงวารี ถึง ทางออกศาลาประชาคมเกาะกระพี้ หมู่ที่ 9 - 491,000 บาท เอกสารประกาศ
  230958 - 2 - ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นหมู่บ้านเอื้ออาทร จากบ้านเลขที่ 430/465 ถึง 430/458 หมู่ที่ 7 - 187,000 บาท เอกสารประกาศ
  230958 - 3 - สอบราคาจัดซื้อชุดดับเพลิงในอาคาร จำนวน 3 ชุด - 187,464 บาท เอกสารประกาศ
  230958 - 4 - สอบราคาจัดซื้อเครื่องอัดถังอากาศหายใจ ชนิดใช้เครื่องยนต์ จำนวน 1 เครื่อง - 200,000 บาท เอกสารประกาศ
  230958 - 5 - สอบราคาจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ (SCBA) - 240,750 บาท เอกสารประกาศ
5 สิงหาคม 2558 050858 - 1 - ก่อสร้างถนน คสล สายบ้านนายประทวน สีสกุล ถึง บ้านนางสุภาพ กวยเกตุ หมู่ที่ 4 - 305,000 บาท  เอกสารประกาศ
  050858 - 2 - ก่อสร้างถนน คสล สายบ้านนางคำมุด ถึง บ้านนายสมบุญ หมู่ที่ 4 - 1,721,000 บาท เอกสารประกาศ
  050858 - 3 - ก่อสร้างถนน คสล สายบ้านนายลวน ดิษฐ์วัย ถึง บ้านนางเฟื้อม สองพล หมู่ที่ 4 - 208,000 บาท เอกสารประกาศ
  050858 - 4 - ก่อสร้างถนน คสล สายบริษัทไทการ์เม้นต์ ถึง บ้านนางแถว พยาวัง หมู่ที่ 4 - 329,000 บาท เอกสารประกาศ
  050858 - 5 - ก่อสร้างถนน คสล จากแยกศาลเจ้าพ่อหลวงไทร ถึง หอพักสุดใจ หมู่ที่ 4 - 241,000 บาท เอกสารประกาศ
  050858 - 6 - ก่อสร้างถนน คสล สายจากบ้านนายสาคร สิงตูม ถึง ถนน คสล เดิม หมู่ที่ 2 - 365,000 บาท เอกสารประกาศ
  ขุดวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล หมู่ที่ 2 - 288,000 บาท เอกสารประกาศ
  ขุดวางท่อระบายน้ำ คสล หมู่ที่ 6 - 461,000 บาท เอกสารประกาศ
  ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต ท่าตูม หมู่ที่ 8 - 1,412,000 บาท เอกสารประกาศ
  1-สอบราคาจัดซื้อยานพาหนะแบบดับเบิ้ลแค็บ -20-7-2558 เอกสารประกาศ
  2-สอบราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก -20-7-2558 เอกสารประกาศ
 

3-ถนนแอสฟัลท์ติกจากสามแยกไปบ้านทาม ถึง บ้านนายวิชาญ บรรจง หมู่ที่ 3 -20-7-2558

เอกสารประกาศ
 

4-ถนน คสล พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล จากบ้านนายคำป็อก ถึง สี่แยกบ้านนายไตรรงค์ เมตตา หมู่ที่ 7 -20-7-2558

เอกสารประกาศ
 

5-ก่อสร้างระบบประปาหลักของ อบต ท่าตูม หมู่ที่ 5 -20-7-2558

เอกสารประกาศ

 

 

 

 

 
 
 
   
111 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
©2014 by www.tt.go.th