เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

เรื่อง

เอกสาร

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564

ดาวน์โหลด

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

ดาวน์โหลด

กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2565

ดาวน์โหลด

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564

ดาวน์โหลด

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

ดาวน์โหลด 

เรียกประชุมสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

ดาวน์โหลด

เรียกประชุมสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

ดาวน์โหลด

เรียกประชุมสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563

ดาวน์โหลด

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

ดาวน์โหลด

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

ดาวน์โหลด

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

ดาวน์โหลด

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562

ดาวน์โหลด

กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ประจำปี 2562 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563

ดาวน์โหลด

กำหนดการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลด

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

ประจำปีงบประมาณ วันที่ รายงานการประชุมสภา เอกสาร
2564 02 ส.ค. 64 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลด
02 พ.ค. 64 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ดาวน์โหลด
05 ก.พ. 64 สมัยสามัญ สมัยแรก ดาวน์โหลด
2563 12 พ.ย. 63 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ดาวน์โหลด
28 ก.ย. 63 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ดาวน์โหลด
15 ส.ค. 63 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลด
07 ส.ค. 63

สมัยสามัย สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1)

ดาวน์โหลด
24 ก.ค. 2563

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2

ดาวน์โหลด
07 ก.ค. 2563

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1)

ดาวน์โหลด
13 พ.ค. 2563

สมัยสามัญ สมัยที่ 2

ดาวน์โหลด
12 ก.พ. 2563

สมัยสามัญ สมัยแรก

ดาวน์โหลด
14 ม.ค. 2563

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1

ดาวน์โหลด
2562 13 ธ.ค. 2562

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3

ดาวน์โหลด
13 พ.ย. 2562

สมัยสามัญ สมัยที่ 4

ดาวน์โหลด
10 ก.ย. 2562

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2

ดาวน์โหลด
15 ส.ค. 2562

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2)

ดาวน์โหลด
08 ส.ค. 2562

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1)

ดาวน์โหลด
14 มิ.ย. 2562

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1

ดาวน์โหลด
10 พ.ค. 2562

สมัยสามัญ สมัยที่ 2

ดาวน์โหลด
08 ก.พ. 2562

สมัยสามัญ สมัยแรก

ดาวน์โหลด

 

 
 
 
   
111 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
©2014 by www.tt.go.th