รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564) 

รอบที่ 1 ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน

 รายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

 
 
 
   
111 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
©2014 by www.tt.go.th