ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว บริเวณด้านหน้าอาคารที่ทำการ อบต.ท่าตูม

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม มอบเงินสมทบ ให้กับ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าตูม จำนวน 500,000 บาท ณ ที่ทำการสถาบันการเงินชุมชน กองทุนหมู่บ้านหนองคล้อ
  ขอแสดงความยินดี กับนายจิระพันธ์ โสมนัส ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ คนดีกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ผู้มีความเสียสละอดทน มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างของการประพฤติปฏิบัติดีและเป็นที่ยอมรับในสังคม ณ วันที่ 22 กันยายน 2563
                                                    

 

 

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมรชินี ประจำปี 2563 และโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสาน 100 ล้านต้น"                                 
 

โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563
 

 

 

ปรบมือให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ โดย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายจิระพันธ์ โสมนัส ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ประชาชน ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ในการดูแลผู้ป่วยและรับมือกับสถานการณ์โควิด-19
 

 

 

ประชุม การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
    อบต.ท่าตูม ร่วมกับพ่อค้าแม่ค้าตลาดท่าตูม ออกล้างฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตูม , หน้าตลาดท่าตูมเพื่อป้องกันเชื้อ โควิด 19
 

 

 

อบต.ท่าตูม ร่วมรณรงค์และป้องกัน covid - 19
 

 

 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดตั้งยกฐานะ อบต.ท่าตูม เป็นเทศบาลเมืองท่าตูม
 

 

 

การประชุมประชาคมหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน ประจำปี 2563
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ถวายหน้ากากผ้า เจลล้างมือ ณ วัดในตำบลท่าตูม ทั้ง 7 วัด พร้อมถวายสังฆภัณฑ์แด่พระภิกษุ วันที่ 14 เมษายน 2563
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 

 

 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 

 

 

มาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 34 ประจำปี 2563
 

 

 

จิตอาสา ลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 บริเวณหน้าสวนอุตสาหกรรม 304 และ ตลาดโป่งไผ่
    วันเด็กแห่งชาติ 2563

 

 
 
 
   
111 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
©2014 by www.tt.go.th